Aanvang uitpandig schilderwerk

Inmiddels is er gestart door de firma Adbouwcom met het uitpandig schilderwerk aan de Castor. Uiteraard is de schilder afhankelijk van de weersomstandigheden, maar de verwachting is dat men de gehele maand april bezig is met het schilderwerk aan de Castor.

Vervolgens wordt er gestart aan Pollux – Jupiter-Saturnus-Venus.

Alle bewoners worden middels brieven door de schilders geïnformeerd over de gang van zaken.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met J&M VvE Beheer.

Ophalen onderhoudssets Velux dakramen

De eigenaren die het door hun bestelde onderhoudsset voor de dakramen bij de ledenvergadering op 7 maart jl. niet hebben afgehaald, worden alsnog in de gelegenheid gesteld dit te doen op een van de volgende data:
– Dinsdag 4 april tussen 17.00 en 18.00 uur
– Woensdag 12 april tussen 17.00 en 18.00 uur

Afhalen kan ten kantore van J&M VvE Beheer, Leeuwenhoekweg 20a, Bergschenhoek

De betreffende eigenaren zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

Asbest aangetroffen in spouwstrook oorspronkelijke kozijnen achterpui

Onlangs is er bij renovatie van een achtergevel aan de Jupiter, waarin nog de oorspronkelijke kozijnen uit de jaren ’70 zaten, asbest aangetroffen in de spouwstrook.

Indien uw woning nog de oorspronkelijke kozijnen in de achtergevel heeft, die met de bouw van de wijk zijn geplaatst, wordt u geadviseerd om bij renovatie hier rekening mee te houden.

Sinds 2003 maken de puien in de achtergevels geen deel meer uit van de vereniging. Hierdoor zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor de kosten van onderhoud hiervan.

Algemene ledenvergadering dinsdag 7 maart 19.30 uur

Inmiddels hebben alle eigenaren per post een uitnodiging met agenda en bijlagen ontvangen voor de algemene ledenvergadering, die op dinsdag 7 maart 2016 om 19.30 uur plaatsvindt in ’t Manneke, Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs.

Wij verzoeken u onderhoudsklachten buiten de vergadering bij ons te melden. Indien u punten heeft voor de rondvraag, zouden wij deze bij voorkeur vooraf van u vernemen via ig@vvebeheer.net

Heeft u een onderhoudsset voor de dakramen besteld? Dan kunt u deze op diezelfde avond vanaf 19.00 uur ophalen.

Voorkom lekkages: reinig de gootstukken van de dakramen

De meeste lekkages in de woningen van de Sterrenwijk worden veroorzaakt doordat de gootstukken van de dakramen vervuild zijn. Het is dus belang om de gootstukken regelmatig schoon te maken.

VELUX dakramen zijn waterdicht op de dakbedekking aangesloten door middel van het gootstuk. Rondom het dakraam worden de dakbedekkingsmaterialen op ongeveer 3 tot 6 centimeter van het dakraam vandaan geplaatst. Minimaal 3 centimeter zorgt voor een goede doorstroming van het regenwater en bij maximaal 6 cm ligt het gootstuk ver genoeg onder de dakpannen voor een waterdichte aansluiting (afbeelding rechts).

Door deze afstand aan te houden zal er niet snel een vuilopeenhoping ontstaan tussen het dakraam en het dakbedekkingsmateriaal. Het is aan te bevelen om 1 keer per jaar de goot rond het dakraam vrij te maken van zwerfvuil (afbeelding links).

foto gootstukken

 

 

Onderhoudsset Velux dakramen op te halen op ledenvergadering 7 maart 2017

Onlangs hebben alle eigenaren de mogelijkheid gehad om een onderhoudsset voor de Velux dakramen te bestellen.

Uit logistieke overwegingen heeft de beheerder in overleg met het bestuur afgelopen week besloten dat de onderhoudssets kunnen worden afgehaald na afloop van de ledenvergadering op dinsdag 7 maart 2017 in ’t Manneke te Berkel en Rodenrijs.

Te zijner tijd wordt u hierover geïnformeerd.

Update: schilderwerk en koudebrug (december 2016)

Schilderwerk
Het schilderwerk aan de schuren is volledig afgerond aan Jupiter, Venus, Pollux en Saturnus. Aan de Castor wordt gewerkt aan de laatste schuren.
Het kaal maken van de schuren is (nagenoeg) volledig afgerond. Voor het schilderwerk is men echter afhankelijk van de temperatuur. Het streven was om al het schilderwerk dit jaar gereed te hebben, maar in verband met de vorst hebben de werkzaamheden nu dermate vertraging opgelopen, dat het werk dit jaar niet meer wordt afgerond. Eerst wordt Castor 33 t/m 45 geschilderd, daarna Castor 46 t/m 96.

Koudebrug
Ook wat betreft de koudebrug was de planning om dit jaar alle werkzaamheden te kunnen afronden. De aannemer heeft echter wat tegenslagen gehad (diefstel en diverse problemen met levering van de platen). Op dit moment moeten alleen de poortwoningen nog worden gedaan. De verwachting is dat hier medio januari 2017 mee gestart kan gaan worden.

Stand van zaken gootreiniging

Op woensdag 30 november t/m vrijdag 2 december heeft de firma Zegwaard de gootreiniging uitgevoerd bij de volgende adressen: Venus 1 t/m 17 en Venus 84 t/m 90, Saturnus 8 t/m 18 Jupiter 58 t/m 72 en Jupiter 46 t/m 54 Pollux 59 t/m 68 en Pollux 72 t/m 81 Pollux 90 t/m 97 en Pollux 1 t/m 31 Castor 1 t/m 32 en Castor 33 t/m 45 Castor 46 t/m 54 en Castor 94 t/m 98.

In verband met de vrieskou was het voor de medewerkers niet mogelijk om vroeg in de ochtend te starten, omdat de goten bevroren waren. Daarnaast bleken veel tuinen niet toegankelijk. De medewerkers hebben vervolgens zoveel mogelijk getracht de goten te reinigen vanaf de plekken waar zij wel toegang tot hadden.

Inmiddels hebben wij van diverse eigenaren vernomen dat zij geen medewerker hebben gezien en dat de goot mogelijk niet is gereinigd. Wij verzoeken alle eigenaren derhalve ook om hun dakgoot te controleren en indien deze niet is schoongemaakt een foto te maken en deze voor 9 december a.s. te mailen naar ig@vvebeheer.net

Wij zullen in overleg met Zegwaard een nieuwe datum plannen waarop de goten, die nog niet zijn gereinigd, alsnog worden gedaan.