Bestel uw onderhoudsset voor dakramen

Indien u nog géén onderhoudsset voor de dakramen heeft besteld en ontvangen, dan kunt u deze alsnog via deze link. LET OP: dit geldt alleen voor eigenaren. Huurders ontvangen bericht via 3B Wonen.

Per woning kunt u één onderhoudsset bestellen. Hiermee kunt u twee grote dakramen en een klein raam mee behandelen.U kunt uw bestelling doorgeven tot 1 december a.s.

Bestuursleden gezocht!

Woon jij in de STERRENWIJK en voel je je betrokken bij de wijk, heb jij tijd over?

Meld je dan aan als bestuurslid en denk mee, over onze schitterde wijk. Samen met andere denken, bedenken, organiseren en plannen, brainstormen over het dagelijkse en meerjaren onderhoud van onze woningen. Het kost je zes avonden per jaar en ongeveer twee uur in totaal per jaar voor het beantwoorden van emails! Het huidige bestuurslid Hugo Rosbach gaat het bestuur binnenkort verlaten en wij zoeken versterking.

Wij zouden het geweldig vinden als we per planeet een bestuurslid kunnen verwelkomen. Heb jij interesse? Of wil je meer weten? Aarzel niet en neem contact op met J&M VvE Beheer,  mevrouw Geurts via telefoon nummer  088-15 088 15 of mail ig@vvebeheer.net

Vriendelijke groet, en hopelijk tot de volgende bestuursvergadering !!!
Het bestuur van Vereniging “De Planeet”

 

Vervolg werkzaamheden koudebrug: update 3-10-2016

Inmiddels zijn er isolatieplaten aangebracht aan de Pollux 45 t/m 68 en 19 t/m 44.
Er wordt nu gewacht op een nieuwe levering isolatieplaten die verwacht worden rond 17 oktober en dan worden de overige adressen aan de Pollux afgewerkt. Als laatste worden de platen geplaatst bij de ‘dubbelen woningen’ en is de verwachting dat de werkzaamheden eind november 2016 zijn afgerond.

Update per 8 september 2016
De afgelopen tijd heeft men aan de Pollux de houten afwerkingen ter plaatse van de kozijnen aangebracht. De plafondplaten hebben vertraging met de levering, omdat er een nieuwe type plaat is ontwikkelend, die minder gevoelig is voor uitzetting en krimp bij temperatuurverschillen.

De firma Adbouwcom had gehoopt te kunnen starten met het plaatsen van de platen aan de Pollux in de eerste week van september, maar doordat de platen nog niet zijn geleverd kan men nog niet beginnen.

Update schilderwerk schuren: augustus

De schilderwerkzaamheden aan de Venus, Saturnus en Jupiter zijn gereed. Er wordt momenteel (26 augustus) gewerkt aan de Pollux 72 t/m 86 en deze zijn volgende week gereed. Maandag 29 augustus wordt er gestart aan Pollux 45 t/m 68 en dat gedeelte zou half september gereed zijn (afhankelijk van het weer). Het streven is om half oktober de gehele Pollux gereed te hebben en dat Castor eind november klaar is.

Via deze weg verzoeken wij u nogmaals uw berging rondom zoveel als mogelijk vrij te maken van beplanting, schuttingen (tegen berging) en overige zaken die het werk van de schilder kunnen belemmeren. Ook tuinlampen en voorwerpen die aan de berging zijn bevestigd dienen tijdelijk te worden verwijderd. De schilder is niet aansprakelijk als deze zaken door de werkzaamheden worden beschadigd.

De werkuren zijn van 7.30-16.30 uur en u wordt verzocht tussen deze tijden de deur van de berging van het slot te houden. Mocht de schilder vragen om gebruik te maken van uw elektra, verzoeken wij u vriendelijk om uw medewerking!

Notulen ledenvergadering 1 maart 2016 online!

De notulen van de ledenvergadering zijn beschikbaar! Onderstaand vindt u de link waarmee u de notulen kunt openen. Deze link is tevens te vinden onder het kopje ”Notulen ALV”.

Definitieve notulen 01-03-2016 – Vereniging De Planeet

OPGELET: De periodieke bijdrage is aangepast vanaf 1 april. De bijdrage voor een lage woning bedraagt € 63,35, voor een hoge woning is dit vastgesteld op € 72,00. Indien er een automatische incasso is afgegeven zal de nieuwe bijdrage automatisch per 1 april geïnd worden.

Werkzaamheden liggen stil

Hierbij willen wij u informeren dat alle groot onderhoud werkzaamheden op dit moment stil liggen. De opdracht 2015 voor het aanpakken van de koudebrugproblematiek is inmiddels afgerond en opgeleverd. Het vervolg wordt opgestart na de ledenvergadering van 1 maart aanstaande.

De schilderwerkzaamheden van de schuren liggen tijdelijk stil gezien de afgelopen feestdagen maar ook de weersomstandigheden welke niet optimaal zijn voor het uitvoeren van de schilderwerk.

Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 088 – 15 088 15 of mailen naar info@vvebeheer.net.