Algemene ledenvergadering dinsdag 7 maart 19.30 uur

Inmiddels hebben alle eigenaren per post een uitnodiging met agenda en bijlagen ontvangen voor de algemene ledenvergadering, die op dinsdag 7 maart 2016 om 19.30 uur plaatsvindt in ’t Manneke, Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs.

Wij verzoeken u onderhoudsklachten buiten de vergadering bij ons te melden. Indien u punten heeft voor de rondvraag, zouden wij deze bij voorkeur vooraf van u vernemen via ig@vvebeheer.net

Heeft u een onderhoudsset voor de dakramen besteld? Dan kunt u deze op diezelfde avond vanaf 19.00 uur ophalen.

Voorkom lekkages: reinig de gootstukken van de dakramen

De meeste lekkages in de woningen van de Sterrenwijk worden veroorzaakt doordat de gootstukken van de dakramen vervuild zijn. Het is dus belang om de gootstukken regelmatig schoon te maken.

VELUX dakramen zijn waterdicht op de dakbedekking aangesloten door middel van het gootstuk. Rondom het dakraam worden de dakbedekkingsmaterialen op ongeveer 3 tot 6 centimeter van het dakraam vandaan geplaatst. Minimaal 3 centimeter zorgt voor een goede doorstroming van het regenwater en bij maximaal 6 cm ligt het gootstuk ver genoeg onder de dakpannen voor een waterdichte aansluiting (afbeelding rechts).

Door deze afstand aan te houden zal er niet snel een vuilopeenhoping ontstaan tussen het dakraam en het dakbedekkingsmateriaal. Het is aan te bevelen om 1 keer per jaar de goot rond het dakraam vrij te maken van zwerfvuil (afbeelding links).

foto gootstukken

 

 

Onderhoudsset Velux dakramen op te halen op ledenvergadering 7 maart 2017

Onlangs hebben alle eigenaren de mogelijkheid gehad om een onderhoudsset voor de Velux dakramen te bestellen.

Uit logistieke overwegingen heeft de beheerder in overleg met het bestuur afgelopen week besloten dat de onderhoudssets kunnen worden afgehaald na afloop van de ledenvergadering op dinsdag 7 maart 2017 in ’t Manneke te Berkel en Rodenrijs.

Te zijner tijd wordt u hierover geïnformeerd.

Update: schilderwerk en koudebrug (december 2016)

Schilderwerk
Het schilderwerk aan de schuren is volledig afgerond aan Jupiter, Venus, Pollux en Saturnus. Aan de Castor wordt gewerkt aan de laatste schuren.
Het kaal maken van de schuren is (nagenoeg) volledig afgerond. Voor het schilderwerk is men echter afhankelijk van de temperatuur. Het streven was om al het schilderwerk dit jaar gereed te hebben, maar in verband met de vorst hebben de werkzaamheden nu dermate vertraging opgelopen, dat het werk dit jaar niet meer wordt afgerond. Eerst wordt Castor 33 t/m 45 geschilderd, daarna Castor 46 t/m 96.

Koudebrug
Ook wat betreft de koudebrug was de planning om dit jaar alle werkzaamheden te kunnen afronden. De aannemer heeft echter wat tegenslagen gehad (diefstel en diverse problemen met levering van de platen). Op dit moment moeten alleen de poortwoningen nog worden gedaan. De verwachting is dat hier medio januari 2017 mee gestart kan gaan worden.

Stand van zaken gootreiniging

Op woensdag 30 november t/m vrijdag 2 december heeft de firma Zegwaard de gootreiniging uitgevoerd bij de volgende adressen: Venus 1 t/m 17 en Venus 84 t/m 90, Saturnus 8 t/m 18 Jupiter 58 t/m 72 en Jupiter 46 t/m 54 Pollux 59 t/m 68 en Pollux 72 t/m 81 Pollux 90 t/m 97 en Pollux 1 t/m 31 Castor 1 t/m 32 en Castor 33 t/m 45 Castor 46 t/m 54 en Castor 94 t/m 98.

In verband met de vrieskou was het voor de medewerkers niet mogelijk om vroeg in de ochtend te starten, omdat de goten bevroren waren. Daarnaast bleken veel tuinen niet toegankelijk. De medewerkers hebben vervolgens zoveel mogelijk getracht de goten te reinigen vanaf de plekken waar zij wel toegang tot hadden.

Inmiddels hebben wij van diverse eigenaren vernomen dat zij geen medewerker hebben gezien en dat de goot mogelijk niet is gereinigd. Wij verzoeken alle eigenaren derhalve ook om hun dakgoot te controleren en indien deze niet is schoongemaakt een foto te maken en deze voor 9 december a.s. te mailen naar ig@vvebeheer.net

Wij zullen in overleg met Zegwaard een nieuwe datum plannen waarop de goten, die nog niet zijn gereinigd, alsnog worden gedaan.

Gootreiniging woensdag 30 november t/m vrijdag 2 december 2016

Elk jaar wordt er in opdracht van de vereniging gootreiniging uitgevoerd aan de woningen en schuren. Vorig jaar heeft de reiniging bij alle woningen plaatsgevonden, dit jaar wordt de reiniging alleen uitgevoerd aan de ‘risicoadressen’:  Venus 1 t/m 17 en Venus 84 t/m 90, Saturnus 8 t/m 18 Jupiter 58 t/m 72 en Jupiter 46 t/m 54 Pollux 59 t/m 68 en Pollux 72 t/m 81 Pollux 90 t/m 97 en Pollux 1 t/m 31 Castor 1 t/m 32 en Castor 33 t/m 45 Castor 46 t/m 54 en Castor 94 t/m 98.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Zegwaard Rioolreiniging. De werktijden zijn van 7.30 -16.30 uur en er wordt gewerkt volgens onderstaande planning:
Woensdag 30 november: Venus, Saturnus en Jupiter
Donderdag 1 december : Pollux
Vrijdag 2 december     :   Castor

Wij verzoeken u dan ook ervoor te zorgen dat uw tuin om de betreffende dak toegankelijk is voor medewerks van Zegwaard.

Bestel uw onderhoudsset voor dakramen

Indien u nog géén onderhoudsset voor de dakramen heeft besteld en ontvangen, dan kunt u deze alsnog via deze link. (De inschrijving is inmiddels gesloten) LET OP: dit geldt alleen voor eigenaren. Huurders ontvangen bericht via 3B Wonen.

Per woning kunt u één onderhoudsset bestellen. Hiermee kunt u twee grote dakramen en een klein raam mee behandelen.U kunt uw bestelling doorgeven tot 1 december a.s.

Bestuursleden gezocht!

Woon jij in de STERRENWIJK en voel je je betrokken bij de wijk, heb jij tijd over?

Meld je dan aan als bestuurslid en denk mee, over onze schitterde wijk. Samen met andere denken, bedenken, organiseren en plannen, brainstormen over het dagelijkse en meerjaren onderhoud van onze woningen. Het kost je zes avonden per jaar en ongeveer twee uur in totaal per jaar voor het beantwoorden van emails! Het huidige bestuurslid Hugo Rosbach gaat het bestuur binnenkort verlaten en wij zoeken versterking.

Wij zouden het geweldig vinden als we per planeet een bestuurslid kunnen verwelkomen. Heb jij interesse? Of wil je meer weten? Aarzel niet en neem contact op met J&M VvE Beheer,  mevrouw Geurts via telefoon nummer  088-15 088 15 of mail ig@vvebeheer.net

Vriendelijke groet, en hopelijk tot de volgende bestuursvergadering !!!
Het bestuur van Vereniging “De Planeet”