Stand van zaken diverse onderhoudswerkzaamheden

Isolatieplaten
Onlangs hebben we meldingen gehad dat op enkele plekken de isolatieplaten loskomen. In de meeste gevallen betreft dit de beplating, die door omstandigheden op die plekken niet vast geboord kon worden, maar gelijmd is. De lijm blijkt niet stevig genoeg om de platen hij hogere temperaturen te kunnen dragen. Adbouwcom bekijkt in overleg met de bouwkundige naar alternatieven.
Op dit moment dient er enkel nog beplating te worden aangebracht in de poortwoningen.

Uitpandig schilderwerk en vervanging kozijnen
Inmiddels zijn de schilderwerkzaamheden aan Castor en Pollux afgerond. Bij de ledenvergadering heeft de bouwkundige aangegeven dat bij constatering van houtrot ernaar gestreefd wordt om het volledige kozijn te vervangen en geen deelvervanging te doen. Hieraan hangt uiteraard een kostenplaatje en het bestuur heeft een beperkt mandaat gekregen. Er is een inventarisatie gedaan door de schilder, welk kozijnen in aanmerking komen voor vervanging. De bouwkundige controleert de inventarisatie en bespreekt dit met het bestuur, zodat er opdracht kan worden gegeven om de kozijnen, die slecht zijn, te kunnen laten vervangen.

 

Aanvang uitpandig schilderwerk

Inmiddels is er gestart door de firma Adbouwcom met het uitpandig schilderwerk aan de Castor. Uiteraard is de schilder afhankelijk van de weersomstandigheden, maar de verwachting is dat men de gehele maand april bezig is met het schilderwerk aan de Castor.

Vervolgens wordt er gestart aan Pollux – Jupiter-Saturnus-Venus.

Alle bewoners worden middels brieven door de schilders geïnformeerd over de gang van zaken.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met J&M VvE Beheer.

Ophalen onderhoudssets Velux dakramen

De eigenaren die het door hun bestelde onderhoudsset voor de dakramen bij de ledenvergadering op 7 maart jl. niet hebben afgehaald, worden alsnog in de gelegenheid gesteld dit te doen op een van de volgende data:
– Dinsdag 4 april tussen 17.00 en 18.00 uur
– Woensdag 12 april tussen 17.00 en 18.00 uur

Afhalen kan ten kantore van J&M VvE Beheer, Leeuwenhoekweg 20a, Bergschenhoek

De betreffende eigenaren zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

Asbest aangetroffen in spouwstrook oorspronkelijke kozijnen achterpui

Onlangs is er bij renovatie van een achtergevel aan de Jupiter, waarin nog de oorspronkelijke kozijnen uit de jaren ’70 zaten, asbest aangetroffen in de spouwstrook.

Indien uw woning nog de oorspronkelijke kozijnen in de achtergevel heeft, die met de bouw van de wijk zijn geplaatst, wordt u geadviseerd om bij renovatie hier rekening mee te houden.

Sinds 2003 maken de puien in de achtergevels geen deel meer uit van de vereniging. Hierdoor zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor de kosten van onderhoud hiervan.

Algemene ledenvergadering dinsdag 7 maart 19.30 uur

Inmiddels hebben alle eigenaren per post een uitnodiging met agenda en bijlagen ontvangen voor de algemene ledenvergadering, die op dinsdag 7 maart 2016 om 19.30 uur plaatsvindt in ’t Manneke, Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs.

Wij verzoeken u onderhoudsklachten buiten de vergadering bij ons te melden. Indien u punten heeft voor de rondvraag, zouden wij deze bij voorkeur vooraf van u vernemen via ig@vvebeheer.net

Heeft u een onderhoudsset voor de dakramen besteld? Dan kunt u deze op diezelfde avond vanaf 19.00 uur ophalen.

Voorkom lekkages: reinig de gootstukken van de dakramen

De meeste lekkages in de woningen van de Sterrenwijk worden veroorzaakt doordat de gootstukken van de dakramen vervuild zijn. Het is dus belang om de gootstukken regelmatig schoon te maken.

VELUX dakramen zijn waterdicht op de dakbedekking aangesloten door middel van het gootstuk. Rondom het dakraam worden de dakbedekkingsmaterialen op ongeveer 3 tot 6 centimeter van het dakraam vandaan geplaatst. Minimaal 3 centimeter zorgt voor een goede doorstroming van het regenwater en bij maximaal 6 cm ligt het gootstuk ver genoeg onder de dakpannen voor een waterdichte aansluiting (afbeelding rechts).

Door deze afstand aan te houden zal er niet snel een vuilopeenhoping ontstaan tussen het dakraam en het dakbedekkingsmateriaal. Het is aan te bevelen om 1 keer per jaar de goot rond het dakraam vrij te maken van zwerfvuil (afbeelding links).

foto gootstukken

 

 

Onderhoudsset Velux dakramen op te halen op ledenvergadering 7 maart 2017

Onlangs hebben alle eigenaren de mogelijkheid gehad om een onderhoudsset voor de Velux dakramen te bestellen.

Uit logistieke overwegingen heeft de beheerder in overleg met het bestuur afgelopen week besloten dat de onderhoudssets kunnen worden afgehaald na afloop van de ledenvergadering op dinsdag 7 maart 2017 in ’t Manneke te Berkel en Rodenrijs.

Te zijner tijd wordt u hierover geïnformeerd.