Jaarlijkse inspectie platte daken

Vanaf 18 november voert de firma Consolidated de jaarlijks inspectie uit aan de platte daken. De planning hiervoor is als volgt:

Castor – vanaf 18 november
Pollux – vanaf 20 november
Jupiter – vanaf 25 november
Saturnus – vanaf 27 november
Venus – vanaf 2 december

U hoeft niet aanwezig te zijn, maar mogelijk ziet u in die periode medewerkers van Consolidated over de daken lopen.

Voorkom lekkages in uw woonkamer/slaapkamer: reinig de gootstukken van de dakramen

De meeste lekkages in de woningen van de Sterrenwijk worden veroorzaakt doordat de gootstukken van de dakramen vervuild zijn. Het is dus belang om de gootstukken regelmatig schoon te maken.

VELUX dakramen zijn waterdicht op de dakbedekking aangesloten door middel van het gootstuk. Rondom het dakraam worden de dakbedekkingsmaterialen op ongeveer 3 tot 6 centimeter van het dakraam vandaan geplaatst. Minimaal 3 centimeter zorgt voor een goede doorstroming van het regenwater en bij maximaal 6 cm ligt het gootstuk ver genoeg onder de dakpannen voor een waterdichte aansluiting (afbeelding rechts).

Door deze afstand aan te houden zal er niet snel een vuilopeenhoping ontstaan tussen het dakraam en het dakbedekkingsmateriaal. Het is aan te bevelen om 1 keer per jaar de goot rond het dakraam vrij te maken van zwerfvuil (afbeelding links).

foto gootstukken

Opstal- en glasverzekering wordt per 1 januari 2020 stopgezet

Momenteel heeft de vereniging een collectieve opstal- en glasverzekering, waarin alle woningen zijn verzekerd. Door het schadeverloop in de gehele wijk heeft de verzekeraar afgelopen jaar de premie fors verhoogd, waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt om deze verzekeringen collectief aan te bieden.

In de ledenvergadering van 5 maart is daarom besloten dat het bestuur offertes zou opvragen om te bekijken of het nog voordelig is in 2020 een collectieve verzekering aan te bieden.

Het bestuur heeft in de vergadering van 19 juni jl. besloten om, op basis van de offertes van verzekeraars, de opstal- en glasverzekering van de vereniging met ingang van 1 januari 2020 te beëindigen.

Alle woningeigenaren dienen derhalve met ingang van 1 januari 2020 een eigen opstal- en glasverzekering af te sluiten.

U kunt voor een nieuwe opstal- en/of glasverzekering o.a. terecht bij Univé Zuid-Holland. Zij zijn bekend in de Sterrenwijk en kunnen u voorzien van de benodigde verzekeringen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Simone Stoop, 06-19685977 of s.stoop1@unive.nl

Wellicht ten overvloede meld ik u dat de maandelijkse bijdrage wordt vastgesteld bij en jaarlijkse ledenvergadering op de eerste dinsdag van de maand maart. De huidige maandelijkse bijdrage blijft dus in ieder geval tot de die vergadering ongewijzigd van kracht.

Schilderwerk schuren: update 21 augustus 2019

De firma Adbouwcom is gestart met het schilderwerk bijwerken van de schuren aan de Castor.

De werkwijze is als volgt:
De schilder inspecteert welke planken er geschilderd gaan worden.Vaak zijn dat de onderste 5, deze zijn van Meranti, maar ook veel bergingen waar de gehele straatzijde overnieuw word gedaan. De losse delen verf worden met een verfschrapper verwijderd en daarna geschuurd. Stof word uiteraard verwijderd ander is binnen de kortste keren de nieuwe verf vervuild en de kaal gekomen delen worden in de Torno grondlak gezet. Na droging worden deze plekken nogmaals in de grondlak gezet en vervolgens afgelakt met de Sigma Torno Gloss.
Planken die gescheurd zijn maar waar de verf rondom de scheuren nog zit worden niet geschilderd!!! Deze scheurvorming blijft terug keren i.v.m. werking.

 

De schilders zijn met vakantie tot 2 september  2019.

Vervangen schuurdaken: nieuws 28 mei 2019

Nieuw telefoonnummer projectleider! ( 12 juni 2019)
Door omstandigheden werkt het telefoonnummer van de projectleider niet meer. Belt u daarom naar het volgende nummer als u de projectleider wilt bereiken: 06-26312337 of asbest.deplaneet@gmail.com

28 mei 2019 – Nieuwsbrief no. 5
Lees hier de nieuwsbrief, hierin staat:
– aangepaste planning afwerking schuren
– werkzaamheden op zaterdag
– schuurtenten te koop
– dekzeilen gratis afhalen

21 mei 2019 – laatste versie planning afwerking schuren
De leveringsproblemen met de sg-topgevelstukken zorgen ervoor dat schuren niet binnen de duur van het project kunnen worden opgeleverd. De leverancier heeft opnieuw een inschatting gemaakt van de leveringstermijnen, waardoor deze planning door Kruit is opgesteld. Het afmonteren van de schuren kan bijvoorbeeld voor de schuren in fase 17, 18 en 19 duren tot eind oktober 2019. Tot die tijd wordt de schuur voorzien van een noodvoorziening.

14 mei 2019 – werkzaamheden op zaterdagen
Omdat er leveringsproblemen zijn met de zogenaamde G-nokken en SG-topgevelstukken is het mogelijk dat de firma P. Kruit B.V. binnenkort ook werkzaamheden uitvoert op zaterdagen. Bewoners hoeven hiervoor geen toegang tot de tuin of schuur te verlenen. Daarnaast worden bewoners ook verzocht om parkeerplaatsen grenzend aan de schuren zoveel mogelijk vrij te houden ten tijde van geplande werkzaamheden.

29 april 2019 – nieuwe projectleider
Als gevolg van persoonlijk omstandigheden heeft de projectleider Vinay Gajadhar zijn werkzaamheden overgedragen aan Erwin Stok. Erwin is bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer en emailadres, zoals hierboven vermeld.

26 april 2019
Vandaag wordt er een informatiemail aan eigenaren verzonden met de laatste stand van zaken. De leveringsproblemen met g-nokken en hoekstukken duren voort en hierdoor kunnen schuren niet volledig worden afgewerkt. Helaas heeft de firma Eternit de touwtjes in handen en wordt er drukt uitgeoefend, maar het productieproces kan niet worden versneld. Er is daarom besloten om voorlopig alle schuren met een tijdelijke oplossing dicht te zetten, in de hoop lekkage te voorkomen.

23 april 2019
Vandaag is er gestart met fase 7 van het project (in totaal 19 fases). Helaas is gebleken dat de leverancier van de platen en onderdelen problemen heeft om tijdig alles aan te leveren. Hierdoor zijn er tot op heden nog steeds schuren, waar de hoekstukken ontbreken. Er wordt nog overwogen om zaterdag te gaan werken om alle schuren zonder hoekstukken bij de te werken, zodat de hoekstukken beschikbaar zijn.

Er is inmiddels alsnog een validatieproef gedaan. De uitslag is op dit moment nog niet bekend, maar als deze gunstig is kan de firma Kruit op een andere manier gaan werken, zodat de schuren niet een nacht open hoeven te staan. Zodra de uitslag bekend is, wordt dit gecommuniceerd.

3 april 2019
Maandag 1 april 2019 is de firma P. Kruit B.V. gestart met de werkzaamheden aan de schuurdaken. De hoekstukken die horen op de nieuwe schuurdaken zijn niet op tijd bij de aannemer binnen gekomen. Dat betekent dat bij het aanbrengen van de nieuwe platen de hoekstukken tijdelijk ontbreken. Deze worden geplaatst, zodat de aannemer deze ontvangen heeft.
Uiteindelijk zal er ook bij elke schuur nog een stukje schilderwerk worden uitgevoerd. aan de straatzijde. Dit wordt gestart zodra de weersomstandigheden goed genoeg zijn.

Dinsdag 19 maart bijeenkomst gemeente Lansingerland Aardgasvrij

Het zal u niet zijn ontgaan: Nederland wil uiterlijk in 2050 van het aardgas af, dus ook Lansingerland gaat daarmee aan de slag. Hoe gaan we dat doen en wat betekent dat voor u? Om het daar met elkaar over te hebben nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst op dinsdag 19 maart in het gemeentehuis van Lansingerland.

Wat zijn de alternatieven?

Om aardgasvrij te kunnen wonen, wilt u natuurlijk weten wat de alternatieven zijn. Daarom brengt de gemeente per wijk de alternatieven voor aardgas in kaart: hoe kunnen we aardgasvrij wonen? Ook kijken we naar de volgorde waarin de wijken straks van het gas af gaan om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn: wie is wanneer aan de beurt? Dat schrijven we dadelijk op in een warmtevisie. Maar eerst zijn we benieuwd naar uw ideeën.

Programma

Wethouder Albert Abee vertelt over de visie van de gemeente op het aardgasvrij maken van Lansingerland. We hebben de gevoelstemperatuur in Lansingerland gepeild en presenteren u de uitkomsten. U krijgt een eerste idee van de alternatieven voor aardgas en we vertellen hoe we hiermee verder gaan. En we horen vooral graag wat uw ideeën of zorgen zijn en hoe u hier verder bij betrokken wilt worden.