Huisbezoek projectleider op aanvraag 12 of 13 maart 2019

Diverse bewoners hebben de projectleider gevraagd hun schuur te komen bekijken om te beoordelen wat er moet worden verwijderd uit de schuur. Om deze bezoeken af te leggen zal de projectleider vermoedelijk op woensdag 13 maart bij u langs kunnen komen. Indien u wenst dat er bij u een kijkje wordt genomen kunt u op 10 en 11 maart tot 15.00 uur telefonisch melding maken bij de projectleider, de heer Gajadhar op telefoonnummer 06-87855934

U kunt vanaf nu een opslagbox aanvragen

Wilt u de inhoud van uw schuur opslaan in een opslagbox? Ga dan nu naar de website voor meer informatie: www.inboxstorage.eu/vve

LEEST U GOED ALLE SPELREGELS DOOR EN VOORWAARDEN! De Vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade en onjuist geboekte opslagboxen.

Wat biedt de vereniging kosteloos aan?:
1. Gratis gebruik van een box maat M: inhoud 6m3; 2,70 meter lengte, 2,60 meter hoogte en 1,10 meter diepte
2. Inlaadtijd bij ophalen: 15 minuten (zorg dat u spullen klaarstaan op de afgesproken plek)
3. Inlaadtijd bij terugbrengen: 15 minuten
4. U maakt zelf via de speciale pagina van Inbox een afspraak voor een datum voor ophalen en terugbrengen
5. Maximale opslagtijd is vier weken

Welke diensten kunt u tegen betaling bijbestellen (deze kosten worden niet door de vereniging betaald):
– Een grotere box huren;
– Extra tijd om in- of uit te laden, dit moet ter plaatsen met pin worden afgerekend;
– Uw spullen laten inpakken en sjouwen: voor € 150,- krijgt u één uur inpaktijd en hulp bij inpakken en inladen én één uur tijd bij uitladen en uitpakken.
– Inpakmaterialen kunnen eveneens worden besteld via Inbox

Belangrijke aanvullende informatie
– Verf- en licht ontvlambare vloeistoffen mogen niet meer in de opslagbox!
– Als u aanvullende diensten besteld dient u deze ter plekke met uw pinpas af te rekenen
– Als u gebruik maakt van een opslagbox, maakt u dan melding bij uw inboedelverzekering dat er vanwege dit project tijdelijk spullen worden opgeslagen bij Inbox. De boxen staan op het adres Hoge Rijndijk 281a te Zoeterwoude

Tot wanneer kunt u een opslagbox bestellen?
U kunt tot 1 april aanmelden voor het gebruik van de opslagbox. Zorg er derhalve voor dat u zich tijdig aanmeld! Bewoners van de Castor worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden en bij voorkeur voor 10 maart.

Alternatief aangeboden voor containers: opslagbox

De vereniging had de wens om containers te huren en te plaatsen op de parkeerplaatsen in de wijk, zodat bewoners eenvoudig tijdelijk hun spullen in een container zouden kunnen opbergen. Dat bleek echter niet haalbaar. Om die reden heeft u begin januari van ons de mogelijkheid gehad een dekzeil te bestellen of een schuurtent te lenen. Diverse bewoners hebben op deze oproep gereageerd, maar lang niet alle bewoners.

De vereniging ontving ook diverse klachten van bewoners die graag gebruik willen maken van opslagruimte. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met het bedrijf Inbox en kan de vereniging u alsnog een extra optie bieden: SmartStorage, een opslagbox.

Hoe werkt het?
U zorgt dat u uw spullen uit de schuur heeft gehaald en dat de spullen op de afgesproken tijd klaarstaan bij de afgesproken plek (dit zal een parkeerplaats zijn nabij uw schuur). Het meeste eenvoudige is om de kleine spullen in verhuisdozen te doen. Inbox komt met een wagen met boxen naar de afgesproken plek en u kunt zelf uw spullen inladen in de box. U krijgt hiervoor beperkt de tijd (zie hieronder). Deze box wordt gebracht naar een opslagruimte en blijft daar staan, zo lang als nodig, maar maximaal vier weken. Uiteindelijk kunt u zelf weer een afspraak maken om de spullen te laten terugbrengen. Daarnaast kunt u uw eigen inboedelverzekering informeren dat u in verband met werkzaamheden tijdelijk spullen via Inbox heeft ondergebracht in een box.

De vereniging biedt bewoners kosteloos het volgende:

  1. Gratis gebruik van een box maat M: inhoud 6m3; 2,70 meter lengte, 2,60 meter hoogte en 1,10 meter diepte
  2. Inlaadtijd bij ophalen: 15 minuten
  3. Inlaadtijd bij terugbrengen: 15 minuten
  4. U maakt zelf via de speciale pagina van Inbox een afspraak voor een datum voor ophalen en terugbrengen
  5. Maximale opslagtijd is vier weken

Het is mogelijk om extra diensten te kopen, maar die zijn voor eigen kosten.
– Een grotere box huren;
– Extra tijd om in- of uit te laden, dit moet ter plaatsen met pin worden afgerekend;
– Uw spullen laten inpakken en sjouwen: voor € 150,- krijgt u één uur inpaktijd en hulp bij inpakken en inladen én één uur tijd bij uitladen en uitpakken.
– Inpakmaterialen kunnen eveneens worden besteld via Inbox

LET OP: Geen gasflessen, verf of andere (licht) ontvlambare spullen kunnen worden opgeslagen

Meer informatie over de werkwijze van Inbox vindt u op: www.inboxstorage.eu
Echter de vereniging heeft aparte afspraken gemaakt, die momenteel worden geplaatst op een aparte website. Wij hopen u binnen 14 dagen de link naar deze website te kunnen aanrijken, waarop u een box kunt reserveren.

Omdat wij reeds eerder een inventarisatie hebben gedaan of bewoners een schuurtent of een dekzeil willen bestellen hebben wij een lijst gemaakt met de keuze die per adres is gemaakt. Indien u al had gekozen voor een schuurtent en daar nu vanaf ziet, omdat u een box wenst, wilt u ons dan binnen 10 werkdagen informeren hierover?Hier vindt u de lijst met de keuze voor een zeil/tent per adrese. De vereniging moet namelijk zeilen en tenten bestellen en uiteraard willen we geen onnodige kosten maken. Bewoners die alsnog gebruik willen maken van een box kunnen dit binnenkort doen, via de website waarover u binnen twee weken informatie ontvangt.

Wilt u uw keuze naar aanleiding van dit mailtje wijzigen? Dan dient u dit bij ons per e-mail door te geven: ig@vvebeheer.net

Heeft u een schuurtent of dekzeil gekozen? Wilt u er dan rekening mee houden dat de tent zover mogelijk bij de schuur vandaag komt te staan, omdat men bij voorkeur drie meter werkruimte heeft rondom de schuur.

Op vakantie tijdens de uitvoering?
Divers eigenaren hebben melding gemaakt dat zij met vakantie zijn op de datum dat sanering gepland staat op hun adres. Ook in deze gevallen is het praktische gebruik te maken van een box. U kunt de box inladen voor uw vakantie, tijdens uw vakantie wordt uw schuurdak vervangen en na afloop van uw vakantie laat u de spullen terugbrengen. Uiteraard heeft dit de voorkeur, zodat de planning van het project niet gewijzigd hoeft te worden.

Vervangen gootbeplating op beperkt aantal adressen

Dit jaar heeft de Vereniging een grote financiële uitgave, vanwege het vervangen van de asbesthoudende schuurdaken. Het bestuur heeft de mogelijkheid onderzocht om de asbesthoudende gootbeplating ook deze zomer te laten vervangen, zodat er mogelijk kosten bespaard kunnen worden. Diverse bewoners hebben afgelopen drie maanden melding gemaakt van kapotte beplating. Echter de kosten voor het verwijderen van de asbest gootbeplating en het plaatsen van nieuw hout en trespa bij al deze woningen is financieel niet haalbaar dit jaar.

In het meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks €15.000,- gereserveerd voor het vervangen van de beplating. Daarom heeft het bestuur besloten om dit jaar opdracht te geven voor 8 adressen, die al langere tijd op de planning stonden: Castor 60-63, 74, 75, 77 en 78.

Informatiebrief en planning vervangen schuurdaken voorjaar 2019

In 2019 worden de asbesthoudende schuurdaken vervangen. Middels deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken. U kunt de volledige brief ook hier downloaden.
Uitvoering van het project is volledig in handen van een projectleider. Voor vragen neemt u dus niet, zoals u gewend bent, contact op met J&M Beheer, maar met de projectleider, wiens gegevens hieronder staan vermeld.

Inhoud werkzaamheden
De huidige schuurdaken bevatten asbest. Asbest kan leiden tot ziektes. De overheid wil daarom dat er in 2024 geen asbestdaken meer in Nederland zijn. Vanaf 2024 zullen asbestdaken in Nederland daarom ook verboden zijn. Het verwijderen van asbest dient op de juiste manier te gebeuren. De overheid kan zelfs een boete geven als de verwijdering niet goed gebeurd. Om die reden heeft de vereniging besloten om de schuurdaken dit jaar al te gaan vervangen. De huidige daken worden vervangen door Eternit golfplaten, waarin een polycarbonaat dubbelwandige lichtplaat wordt aangebracht. Tevens worden er nieuwe kunststof goten geplaatst.

Uitvoering
De opdracht voor uitvoering is verstrekt aan de firma Van Diemen Asbestverwijdering B.V. uit Leiden.

Projectleider – voor al uw vragen
Voor een goed verloop van dit project heeft de vereniging een projectleider aangesteld, die zoveel mogelijk op locatie aanwezig is. De projectleider houdt toezicht op de werkzaamheden en houdt ook toezicht of schuren tijdig zijn leeggeruimd.
Heeft uw vragen over het project en de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer ing. Vinay Gajadhar. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-87855934 en via e-mailadres asbest.deplaneet@gmail.com

Proef schuurdaken uitgevoerd bij Jupiter 3 en 4
Op maandag 10 december j.l heeft de firma Van Diemen een proef uitgevoerd en is de beplating van het schuurblok Jupiter 3 en 4 vervangen. De uitkomsten van deze proef worden gebruikt om het bij uitvoering van het totale project vanaf april tot een beter resultaat te kunnen leiden. Mocht u benieuwd zijn naar het resultaat, dan kunt u uiteraard bij Jupiter 3 en 4 vanaf de straatzijde een kijkje nemen.   

Planning werkzaamheden
De aanvang van de werkzaamheden is 1 april 2019 en de verwachting is dat in de week van 17 juni 2019 de werkzaamheden worden afgerond, indien de omstandigheden gunstig zijn. Er is een mogelijkheid dat van de planning moet worden afgeweken. Dat kan te maken hebben met slechte weersomstandigheden of als bepaalde schuurblokken niet tijdig zijn leeggemaakt. Bij een wijziging van de planning wordt u daarover geïnformeerd.
Hieronder vindt u de planning per ‘planeet’. De firma Van Diemen heeft de wijk verdeeld in fases. Voor elke fase is de verwachting dat men drie dagen aan het werk is: op dag één worden alle daken verwijderd en in de twee daaropvolgende dagen worden in de betreffende fase nieuwe schuurdaken en goten geplaatst. U dient er dus rekening mee te houden dat de werkzaamheden aan uw schuur minimaal 3 werkdagen kunnen duren.

1. Planning Castor
2. Planning Pollux
3. Planning Jupiter
4. Planning Saturnus
5. Planning Venus
6. overzicht tekening fases planning

Schuur leegmaken –  wat wordt er van u verwacht?
Een schuur die niet (tijdig) is leeggemaakt op de ingeplande datum mag niet worden gesaneerd. Er kan alléén een asbestvrij verklaring worden afgegeven, als de uw schuur volledig leeg is. Uitgangspunt is dat alle roerende zaken moeten worden verwijderd. Mogelijk heeft u zelf een werkbank of kasten in de schuur vastgezet. Indien het mogelijk is deze zaken te verwijderen, wordt u geacht deze te verwijderen. Indien het verwijderen onmogelijk lijkt, dan verzoeken wij u dit bij voorbaat te melden, bij voorkeur per e-mail en voorzien van foto’s van de huidige situatie, bij de projectleider. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Verzoek voor medewerking van alle bewoners – maak uw schuur tijdig leeg
Het vervangen van de schuurdaken is een grootschalig project, waarvoor de firma Van Diemen een planning heeft gemaakt. Zoals aangegeven kan het weer een rol spelen in de planning, maar ook het feit of alle schuren tijdig zijn leeggemaakt. Wij willen alle bewoners daarom verzoeken om volledige medewerking te verlenen. In de meeste gevallen zit uw schuur gekoppeld aan schuren van andere bewoners. Indien één bewoner niet meewerkt, heeft dit dus ook gevolgen voor de buren. Help ons daarom mee dit proces te bewaken en help uw buren eraan te herinneren dat de schuur tijdig leeggemaakt moet worden.

Géén containers
De vereniging heeft eerder aangekondigd dat er containers beschikbaar zouden worden gesteld. Bij aanvraag van de sloopvergunning is het gehele plan aan de gemeente voorgelegd. De afdeling Vergunningverlening & Handhaving van de gemeente heeft aangegeven dat er voorwaarden worden opgelegd, waardoor het plaatsen van containers voor bewoners niet haalbaar is voor de vereniging. Er worden dus géén containers aangeboden.

Inventarisatie voor lenen van een schuurtent of het ontvangen van een dekzeil
De vereniging stelt alle bewoners in de gelegenheid aan te geven of zij graag een dekzeil (±4×5 meter) willen ontvangen óf dat u gebruik wenst te maken van een schuurtent. Een dekzeil mag u houden, maar een schuurtent wordt tijdelijk door de vereniging aan een bewoner geleend en is slechts een beperkt aantal dagen beschikbaar tijdens het project. Na afloop dient u de schuurtent in oorspronkelijke staat in te leveren, zodat iemand anders van dezelfde tent gebruik kan maken. Wij verzoeken u goed te overwegen welk van de beschikbaar gestelde middelen u wenst te gebruiken. De vereniging moet namelijk een aantal tenten kopen en dit aantal wordt afgestemd op basis van het aantal aanvragen. Uiteraard willen we voorkomen dat er onnodig tenten worden aangeschaft.

De afmeting van de schuurtent bedraagt 210x140x169/190 cm en een instructievideo is te hier te vinden.

Tot 21 januari 2019 bent u in de gelegenheid gesteld een schuurtent of een dekzeil aan te vragen. Heeft u dit niet gedaan en wilt u dit alsnog bestellen, neemt u dan contact met de projectleider op.

In het kort
1. Ten behoeve van het verkrijgen van een asbestvrij verklaring dient uw schuur helemaal leeg te zijn;
2. Heeft u ooit zelf ooit aanpassingen aan/in uw schuur gedaan, die niet zomaar zijn te verplaatsen en waarvan u niet weet of dit kan blijven staan ten tijde van uitvoering? Laat u dit dan bij voorkeur voor 1 maart 2019 schriftelijk weten aan de projectleider, zodat hij de situatie kan beoordelen, via asbest.deplaneet@gmail.com
3. Heeft u zaken, zoals een overkapping of een volière, aan uw schuur bevestigd? Dan verzoeken wij u deze eveneens te verwijderen of contact op te nemen via bovenstaand e-mailadres;
4. Wij verzoeken u uw schuur tijdig leeg te maken. Bij voorkeur twee dagen voor de ingeplande datum zou uw schuur leeg moeten zijn. Eén dag voor de uitvoering zal de projectbegeleider een controle uitvoeren om na te gaan of de schuren leeg zijn;
5. Elke schuur die niet tijdig is leeggemaakt, zorgt voor vertraging in het project. De vereniging houdt zich het recht voor om eventuele meerkosten van € 760,- excl. BTW, als gevolg van het niet tijdig leegruimen van uw schuur, bij u in rekening te brengen;
6. Wij verzoeken bewoners ten tijd van de uitvoering om de medewerkers van Van Diemen toegang te verlenen tot uw schuur;
7. Elke bewoner is verantwoordelijk voor het veilig opbergen van zijn eigen spullen;
8. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of vernieling van zaken. U kunt informeren bij uw inboedelverzekering of uw spullen verzekerd zijn als deze tijdelijk in de tuin worden geplaatst.;
9. Elke bewoner kan een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een dekzeil waaronder de spullen tijdelijk in de tuin kunnen worden geplaatst of er kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van een schuurtent. Deze schuurtent dient door de bewoner zelf te worden geplaatst in de tuin. Hiervoor is slechts een beperkt aantal dagen beschikbaar, omdat deze tenten gaan rouleren onder bewoners onderling;
10. Indien de vereniging geen (tijdige) reactie ontvangt op het inventarisatieformulier wordt er vanuit gegaan dat de bewoner geen dekzeil of schuurtent wenst;

Meer weten?
Neem dan contact op met de projectleider. Zijn gegevens staan hierboven vermeld.
U kunt het laatste nieuws lezen op de website: www.verenigingdeplaneet.nl

Advies dakramen: laat foamband/foamopstanden aanbrengen om lekkages te voorkomen

Voor wie nog de oorspronkelijke Velux dakramen heeft geven wij graag een advies mee, naar aanleiding van een aantal lekkages de afgelopen tijd. De firma Hoogerbrugge heeft hiernaar onderzoek gedaan en daaruit komt het volgende.

De afvoergootjes van de dakramen zijn door de jaren uitgezakt en lopen af naar het dakbeschot. Als daar vuil in komt, dan is er vaak al lekkage. Bij de grote hoeveelheden regenwater komt het water via de buitengoot op de dakplaten en loopt dan vanaf het dakvlak (zeker met wind) via de goten over de dakbeplating en door de naden naar binnen. Bij enkele woningen zijn in het verleden foamopstanden aangebracht bij de dakramen, waardoor de lekkage is verholpen. Indien Hoogerbrugge constateert dat lekkage wordt veroorzaakt via de dakramen komt het verhelpen van de schade voor eigen rekening.

Reiniging goten van maandag 10 december 2018 tot en met donderdag 14 december 2018

Van maandag 10 december 2018 tot en met donderdag 14 december 2018 gaat de firma Hoogerbrugge de goten reinigen van diverse woningen en schuren. Het gaat hierbij dus niet om allen woningen in de wijk, maar een gedeelte. De planning vindt u in de bijlage.

Bewoners worden gevraagd op de betreffende dag tussen 7.30-16.00 uur toegang te verlenen tot de tuin, zodat men met een ladder vanuit de tuin de goot kan bereiken. Op die manier voorkomen we dat er in de goten wordt gelopen. Vriendelijk verzoek op de geplande datum thuis te zijn of uw schuurdeur open te laten, zodat men uw tuin kan betreden.127 -2018 – Planning dakgoten

Gootbeplating kapot? Maak er melding van!

Ten tijden van het vervangen van de asbesthoudende schuurdaken, streven we ernaar eveneens kapotte gootbeplating te vervangen, mits financieel haalbaar. Diverse eigenaren hebben hiervan meldingen gemaakt. Die adressen staan op deze lijst:
Overzicht gootbeplating vervangen 29102018.

Is uw gootbeplating kapot? Mailt u deze melding dan naar ig@vvebeheer en stuur foto’s van de beplating mee.