Het bestuur

Het bestuur van Vereniging De Planeet vergadert een aantal malen per jaar. Hierin worden ook verzoeken van eigenaren besproken. Vergaderdata in 2019 zijn:
– woensdag 15 mei 2019
– woensdag 19 juni 2019
– woensdag 4 september 2019
– woensdag 30 oktober 2019
– woensdag 20 november 2019

Het bestuur bestaat uit de volgende eigenaren:

De heer R. de Haan, penningmeester
Mevrouw A.C. van Santen-Bosman, bestuurslid
Mevrouw. C.W. Simmer-Rek, bestuurslid
De heer R.C. Pronk, bestuurslid
Mevrouw P. Biesheuvel

De uitvoerende werkzaamheden worden verzorgd door J&M VvE Beheer.

J&M VvE Beheer

Uw contactpersoon binnen J&M VvE Beheer isĀ Ilona Geurts.

Contactgegevens J&M VvE Beheer
Tel: 088 – 15 088 15
info@vvebeheer.net
http://www.vvebeheer.net