Statuten en Huishoudelijk Reglement

Elke “gewone” vereniging heeft statuten. Dat geldt dus ook voor Vereniging De Planeet. Deze statuten zijn te vinden in het ‘Statuten en Huishoudelijk Reglement’ kopje. In de statuten zijn de rechten en plichten opgenomen voor de eigenaar/bewoners en de Vereniging. Indien u de link aanklikt, komen de statuten te voorschijn.

Statuten 28-09-1998

Partiële statutenwijziging 18-10-2002

Partiële statutenwijziging 28-03-2003

Partiële statutenwijziging 13-09-2016

Naast de statuten heeft de vereniging ook een ‘Huishoudelijk Reglement’ opgesteld, waarin leef- en gebruiksregels zijn opgenomen. Indien u op onderstaande link klikt, ziet u het Huishoudelijk Reglement zoals deze is vastgesteld op de ledenvergadering van 5 februari 2010.

Huishoudelijk Reglement