Vervangen schuurdaken: nieuws 28 mei 2019

Nieuw telefoonnummer projectleider! ( 12 juni 2019)
Door omstandigheden werkt het telefoonnummer van de projectleider niet meer. Belt u daarom naar het volgende nummer als u de projectleider wilt bereiken: 06-26312337 of asbest.deplaneet@gmail.com

28 mei 2019 – Nieuwsbrief no. 5
Lees hier de nieuwsbrief, hierin staat:
– aangepaste planning afwerking schuren
– werkzaamheden op zaterdag
– schuurtenten te koop
– dekzeilen gratis afhalen

21 mei 2019 – laatste versie planning afwerking schuren
De leveringsproblemen met de sg-topgevelstukken zorgen ervoor dat schuren niet binnen de duur van het project kunnen worden opgeleverd. De leverancier heeft opnieuw een inschatting gemaakt van de leveringstermijnen, waardoor deze planning door Kruit is opgesteld. Het afmonteren van de schuren kan bijvoorbeeld voor de schuren in fase 17, 18 en 19 duren tot eind oktober 2019. Tot die tijd wordt de schuur voorzien van een noodvoorziening.

14 mei 2019 – werkzaamheden op zaterdagen
Omdat er leveringsproblemen zijn met de zogenaamde G-nokken en SG-topgevelstukken is het mogelijk dat de firma P. Kruit B.V. binnenkort ook werkzaamheden uitvoert op zaterdagen. Bewoners hoeven hiervoor geen toegang tot de tuin of schuur te verlenen. Daarnaast worden bewoners ook verzocht om parkeerplaatsen grenzend aan de schuren zoveel mogelijk vrij te houden ten tijde van geplande werkzaamheden.

29 april 2019 – nieuwe projectleider
Als gevolg van persoonlijk omstandigheden heeft de projectleider Vinay Gajadhar zijn werkzaamheden overgedragen aan Erwin Stok. Erwin is bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer en emailadres, zoals hierboven vermeld.

26 april 2019
Vandaag wordt er een informatiemail aan eigenaren verzonden met de laatste stand van zaken. De leveringsproblemen met g-nokken en hoekstukken duren voort en hierdoor kunnen schuren niet volledig worden afgewerkt. Helaas heeft de firma Eternit de touwtjes in handen en wordt er drukt uitgeoefend, maar het productieproces kan niet worden versneld. Er is daarom besloten om voorlopig alle schuren met een tijdelijke oplossing dicht te zetten, in de hoop lekkage te voorkomen.

23 april 2019
Vandaag is er gestart met fase 7 van het project (in totaal 19 fases). Helaas is gebleken dat de leverancier van de platen en onderdelen problemen heeft om tijdig alles aan te leveren. Hierdoor zijn er tot op heden nog steeds schuren, waar de hoekstukken ontbreken. Er wordt nog overwogen om zaterdag te gaan werken om alle schuren zonder hoekstukken bij de te werken, zodat de hoekstukken beschikbaar zijn.

Er is inmiddels alsnog een validatieproef gedaan. De uitslag is op dit moment nog niet bekend, maar als deze gunstig is kan de firma Kruit op een andere manier gaan werken, zodat de schuren niet een nacht open hoeven te staan. Zodra de uitslag bekend is, wordt dit gecommuniceerd.

3 april 2019
Maandag 1 april 2019 is de firma P. Kruit B.V. gestart met de werkzaamheden aan de schuurdaken. De hoekstukken die horen op de nieuwe schuurdaken zijn niet op tijd bij de aannemer binnen gekomen. Dat betekent dat bij het aanbrengen van de nieuwe platen de hoekstukken tijdelijk ontbreken. Deze worden geplaatst, zodat de aannemer deze ontvangen heeft.
Uiteindelijk zal er ook bij elke schuur nog een stukje schilderwerk worden uitgevoerd. aan de straatzijde. Dit wordt gestart zodra de weersomstandigheden goed genoeg zijn.