Opstal- en glasverzekering wordt per 1 januari 2020 stopgezet

Momenteel heeft de vereniging een collectieve opstal- en glasverzekering, waarin alle woningen zijn verzekerd. Door het schadeverloop in de gehele wijk heeft de verzekeraar afgelopen jaar de premie fors verhoogd, waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt om deze verzekeringen collectief aan te bieden.

In de ledenvergadering van 5 maart is daarom besloten dat het bestuur offertes zou opvragen om te bekijken of het nog voordelig is in 2020 een collectieve verzekering aan te bieden.

Het bestuur heeft in de vergadering van 19 juni jl. besloten om, op basis van de offertes van verzekeraars, de opstal- en glasverzekering van de vereniging met ingang van 1 januari 2020 te beëindigen.

Alle woningeigenaren dienen derhalve met ingang van 1 januari 2020 een eigen opstal- en glasverzekering af te sluiten.

U kunt voor een nieuwe opstal- en/of glasverzekering o.a. terecht bij Univé Zuid-Holland. Zij zijn bekend in de Sterrenwijk en kunnen u voorzien van de benodigde verzekeringen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Simone Stoop, 06-19685977 of s.stoop1@unive.nl

Wellicht ten overvloede meld ik u dat de maandelijkse bijdrage wordt vastgesteld bij en jaarlijkse ledenvergadering op de eerste dinsdag van de maand maart. De huidige maandelijkse bijdrage blijft dus in ieder geval tot de die vergadering ongewijzigd van kracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *