Verzekeringen

De polis & het taxatie rapport

De woningen binnen Vereniging de Planeet zijn collectief verzekerd op basis van het taxatierapport. Een afschrift van de polis en het taxatierapport treft u aan op deze website.

Polis (opstal- en glasverzekering) Meijers 2019

Taxatierapport 11-11-2013 – Vereniging De Planeet

Polis opstal- en glasverzekering 2019

Opmerking:
– In deze taxatie is het aanvullend meerwerk / eigenarenbelang opgenomen, zodoende is dit meegenomen in de verzekering van de Vereniging.

– U dient zelf zorg te dragen voor uw inboedelverzekering.